Latest
Vivod
$5.99 -> Free
3 hour(s) ago
Not rated

FIST OF AWESOME
$.99 -> Free
3 hour(s) ago
Based on 208 reviews.

Your GPS Location Finder Pro
$0.99 -> Free
6 hour(s) ago
Based on 605 reviews.

HideDocs: Hide Secret
$9.99 -> $14.99
6 hour(s) ago
Not rated

 

Resimli Kelime Bulmaca Plus

Version: 1.0
Category: Games
15 day(s) ago
Price: $1.99
$.99

Not rated
Efsane oyun art?k tam 2.000 Kelime. Üstelik Reklams?z ve ?nternetsiz.

•••

Resimler hangi kelimeyi anlat?yor?

4 Resim 1 Kelime
Saatler süren e?lence...

Bakal?m tüm kelimeleri bulabilecek misin?

•••

Sizlerden gelen yo?un talep üzerine Resimli Kelime Bulmaca'y? "Reklams?z" ve "?nternetsiz" oynayabilece?iniz "Resimli Kelime Bulmaca Plus" art?k sizlerle.

Bugüne kadar Resimli Kelime Bulmaca oynayan 6 milyondan fazla ki?inin ilgisi ve sevgisi sayesinde oyun durmadan geli?meye devam etti ve bugün toplam 2.000 Kelimeye ula?t?.

2.000 Kelimeye ula?mam?z ?erefine "Resimli Kelime Bulmaca Plus"? yükleyen herkese te?ekkür etmek istiyor ve 2.000 Alt?n hediye ediyoruz.

•••

Bize ula?mak istersen:
• ePosta: info@d-o-d-o.com

Di?er oyunlar?m?z? görmek istersen web sitemizi ziyaret et:
• Web: http://www.d-o-d-o.com

Tak?ld???n kelimeyle ile ilgili yard?m almak istersen Facebook sayfam?z? ziyaret et. Hem biz, hem di?er oyuncular mümkün oldu?unca h?zl? cevap vermeye çal???yoruz.
• Facebook: https://www.facebook.com/resimlikelimebulmacabydodo

•••

?pucu:
Dilersen sana tak?ld???n kelime ile ilgili ipuçlar? da gönderebiliriz. Bunun için oyunu ilk açt???nda "Bildirimlere izin ver"i onaylaman yeterli.

Bu bildirimleri diledi?in zaman cihaz?n?n ayarlar bölümünden kapatabilirsin.
No release note